CASINO

Chiến Thuật Parley

Chiến Thuật Parley

18/09/2018 CASINO
Đây là chiến thuật tăng tiền cược sau mỗi ván thắng và giảm tiền cược sau mỗi ván thua. Chiến thuật này bảo toàn số tiền thắng cược trước đó ,…
Chiến Thuật Martingale

Chiến Thuật Martingale

18/09/2018 CASINO
Đây là chiến thuật tăng gấp đôi số tiền cược sau mỗi ván cược thua. Ví dụ: Ván thứ nhất cược 5$, nếu thua Ván thứ hai cược gấp đôi số tiền cượ…
Chiến Thuật D’Alembert

Chiến Thuật D’Alembert

18/09/2018 CASINO
Tương tự như chiến thuật Martingale, đó là tăng tiền cược sau mỗi ván thua và giảm tiền cược sau mỗi ván thắng. Cụ thể chỉ cần tăng hoặc giảm …
Chiến Thuật 1326

Chiến Thuật 1326

18/09/2018 CASINO
Đúng với tên gọi của nó , với số tiền cược ở ván đầu tiên, sau đó sẽ tăng dần theo thứ tự gấp 3,gấp 2 rồi gấp 6 lần. Với chiến thuật này, bạn …
Chiến Thuật Up and Pull

Chiến Thuật Up and Pull

18/09/2018 CASINO
Đây là chiến thuật Tăng tiền cược ở ván đầu tiên, nếu thắng sẽ giảm tiền cược ở ván kế tiếp. Cụ thể là bạn bắt đầu với số tiền cược gấp 2 lần …
Chiến Thuật Paroli

Chiến Thuật Paroli

18/09/2018 CASINO
Đây là chiến thuật ngược lại so với chiến thuật Martingale. Chiến thuật này tăng số tiền cược sau mỗi ván thắng và giảm số tiền cược sau mỗi v…