NGÔI SAO

Neymar ôn nghèo kể khổ

Neymar ôn nghèo kể khổ

17/12/2018 NGÔI SAO
Giờ đã thành cầu thủ giữ kỷ lục có mức phí chuyển nhượng đắt nhất từ trước tới nay, đã thành siêu sao giàu nứt đố đổ vách, Neymar vẫn chưa hết…